„Doradztwo zawodowe dla uczniów z grupy dyspanseryjnej z uwzględnieniem uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera”

Serdecznie zapraszamy doradców zawodowych i nauczycieli ze szkół podstawowych na wykład „Doradztwo zawodowe dla uczniów z grupy dyspanseryjnej z uwzględnieniem uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera”. Spotkanie poprowadzi Pani Monika Weryńska – doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu.

Wykład zostanie przeprowadzony w ramach X Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki w Auli Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu 10 maja 2019 r. w godz. 13.45 -15.30.

Wykład zostanie poprzedzony prezentacją: Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne – nowe usługi biblioteczne, którą przedstawi Pani Józefa Krasoń – kierowniczka, Biblioteka Pedagogiczna w Rzeszowie filia w Mielcu.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymują  zaświadczenia o uczestnictwie w formie doskonalenia.

Zapisy elektroniczne: tutaj

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700