ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/MSNZ/2019

Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu uczestników projektu do Łodzi z zapewnieniem transportu na trasie Mielec – Łódź – Zgierz – Mielec, zakwaterowania i wyżywienia dla 15 osób w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Zapytanie korektaZapytanie korekta

Załączniki

Przetarg nieograniczony ZP-44/2019/MSNZ

Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany odnośnie wymagań miejsca zakwaterowania i w związku z tym termin skąłdania ofert został przedlużony do 26 września 2019 r.

 

Mielec, 30.09.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu uczestników projektu do Łodzi z zapewnieniem transportu na trasie Mielec – Łódź – Zgierz – Mielec, zakwaterowania i wyżywienia dla 15 osób w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 10/MSNZ/2019

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 

Agencja Turystyczna ERBUS

ul. Staffa 2a, 39-300 Mielec

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Rok produkcji pojazdów

Cena oferty brutto

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Jakość”

Suma punktów

1

Biuro Usługowo-Transportowe „ATLANTIC”

Plac Wolności 12

35-073 Rzeszów

2015

7 020,00

50,90

20

70,90

2

MruCon Group Sp. z o.o.

Ul. Krótka 8

62-030 Luboń

2012

9 731,00

36,72

11,42

48,14

3

Agencja turystyczna „ERBUS”

Ul. Staffa 2a

39-300 Mielec

2017

5 955,00

60

40

100

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700