Zamówienie na usługi społeczne 1/2020/MSNZ2

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „Komunikacja i praca w zespole” dla 12 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców - edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

28.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 28 stycznia 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szklenia „Komunikacja i praca w zespole” dla 12 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców - edycja II”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 1/MSNZ2/2020

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 6 000,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF T. Kobylański, M.Mołoń s.c.

Ul. Unii Lubelskiej 6/8,  35-016 Rzeszów

4 320,00

Do 30.04.2020 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki swiata” Katarzyna Anna Rokicka

Ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok

2 940,00

Do 30.04.2020 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700