ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MSNZ2/2020 z dnia 07.02.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów szkoleniowych w ramach realizowanego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Do pobrania:

Instrukcja

 

Mielec, 24.02.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę materiałów szkoleniowych w ramach realizowanego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 3/MSNZ2/2020

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

HURTER.PL FHU Zaki Paweł Tomasiak

33-342 Barcice 69

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

HURTER.PL FHU Zaki Paweł Tomasiak

33-342 Barcice 69

899,75

100

100

 
 
 
 
 
 
logaa ue polska

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700