Zamówienie na usługi społeczne 3/2020/CKP

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów "Obsługa programu Excel" dla pracowników firmy.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Załączniki

 

Pytania i odpowiedzi:

 

24.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 17 lutego 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów "Obsługa programu Excel" dla pracowników firmy

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-3/2020/CKP

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 4 560,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki płatności

1

Grupa MPD Sp. z o.o.

Ul. Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów

7 200,00

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

Skilit Damian Leśniak

Ul. Herbowa 181/5, 35-317 Rzeszów

5 760,00

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

Format Grzegorz Baran

33-230 Szczucin, ul. Zakole 15

4 560,00

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

4

Lynsky Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków

32 841,00

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

5

ConsTech Dariusz Pieter

44-160 Łącza, ul. Piaskowa 11

7 680,00

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

6

Renata Osiczko

39-300 Mielec

4 493,76

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700