ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MSNZ2/2020 z dnia 02.03.2020

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej dla nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Instrukcja wraz z załącznikami

 

Mielec, 12.03.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej dla nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 6/MSNZ2/2020

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

CARIMA-BIS Barbara Staśto-Kseń

Ul. Bachetyńska 56, 25-308 Kielce

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

CARIMA-BIS Barbara Staśto-Kseń

Ul. Bachetyńska 56, 25-308 Kielce

1 970,46

100

100

2

„ELAN-VITAL” s.c. Maria i Jan Mostowik

Ul. Piaskowa 14, 39-300 Mielec

2 152,38

91,55

91,55

logaa ue polska
logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700