ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MSNZ2/2020 z dnia 05.03.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promujących szkolnictwo zawodowe, dla szkół objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Instrukcja z załącznikiem

 

Mielec, 13.03.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promujących szkolnictwo zawodowe, dla szkół objętych projektem
„Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 6/MSNZ2/2020

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

FHU Europartners Mirosław Dudek

Ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Cena”

Suma punktów

1

EFEKT Biuro Promocji i Reklamy

Ul. Królowej Jadwigi 5/1, 39-400 Tarnobrzeg

10 122,90

59,84

59,84

2

MIKODRUK COMPUTERS S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk

Ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

10 301,25

58,81

58,81

3

FHU Europartners Mirosław Dudek

Ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy

6 057,75

100,00

100,00

4

Studio MRÓWKA Joanna Foryś-Maziak

Ul. Zagonów 1, 30-328 Kraków

6 855,77

88,36

88,36

5

FPHU COSSNET Jan Glina

Ul. Golikówka 20, 30-723 Kraków

6 391,21

94,78

94,78

6

TOP-ARTEK Artur Zendran

64-100 Leszno, ul. Źródlana 8

6713,94

90,23

90,23

7

Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej

Ul. Królowej Bony 2/20, 11-400 Kętrzyn

8 828,33

68,62

68,62

8

Greycolab Sp. z o.o.

Ul. Zamknięta 10/1,5, 30-554 Kraków

15 657,90

38,69

38,69

9

Agencja Reklamowa Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz

35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja 11/10

10 554,88

57,39

57,39

10

GOMA Mariusz Markut

Ul. mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola

7372,75

82,16

82,16

11

Ragnarok Studio Natalia Guzik-Ryś

Ul. Nowosądecka 31//02

6340,65

95,54

95,54

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700