Kierownictwo

znowakowskiJest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1979). Ukończył także studia podyplomowe z informatyki (1984), zarządzania oświatą (2000), przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (2008). W latach 1981-1997 pracował w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz informatyki. W 1991 roku zostały mu powierzone obowiązki wicedyrektora tej szkoły. Jest inicjatorem powstania (1997) i pierwszym dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego, przekształconego później (2003) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Przyczynił się do utworzenia Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania (2014) – ośrodka kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych, funkcjonującego w strukturze CKPiDN. Od 2012 roku jest sekretarzem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz rzeczoznawcą MEN w zakresie wydawania opinii merytoryczno-dydaktycznych o podręcznikach szkolnych z informatyki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu informatyki w liceach i technikach (jego uczniowie byli laureatami i finalistami I i III Olimpiady Informatycznej) oraz na studiach podyplomowych dla nauczycieli na Politechnice Warszawskiej. Autor programów nauczania oraz sześciu podręczników szkolnych z informatyki. Inicjator wielu lokalnych inicjatyw edukacyjnych skierowanych głównie na rozwijanie wśród uczniów wyobraźni i kreatywności oraz konkretnych umiejętności technicznych, w tym także informatycznych. Pomysłodawca i organizator Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki oraz zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”.

Jest honorowym profesorem oświaty (2011).

Kontakt:

tel.: 17 7885194  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AButryn minWykształcenie wyższe techniczne.

Jest absolwentką Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1985). W trakcie swojej pracy zawodowej pracowała jako specjalista elektronik  w PZL-Mielec oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych w I i II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu

W 2007 roku została wicedyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Zajmuje się organizacją kształcenia zawodowego dla uczniów i dorosłych w nowym obiekcie – Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Interesuje się i aktywnie uczestniczy w edukacji informatycznej. W ubiegłych latach była i jest nadal organizatorem i wykładowcą  bardzo wielu specjalistycznych kursów komputerowych (między innymi z zakresu sieci komputerowych, jest instruktorem Cisco Network Academy CCNA) , zajmuję się organizacją konkursów informatycznych, konkursów zawodowych, konferencji.  Jest współautorką podręczników z technologii informacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt:

tel.: 17 250 64 91 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt:

tel.: 17 250 64 80 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dstefaniak minWykształcenie wyższe techniczne.

Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie, technika z informatyką. W czasie swojej pracy zawodowej pracował jako monter płatowcowy w WSK PZL Mielec do 1988 roku. Od 1988 roku pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Przyzakładowej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu do roku 1994. Od roku 1994 pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. W międzyczasie pracował jako nauczyciel informatyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu. Od roku 2012 prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach M19, M44, E14 i od roku 2015 jest kierownikiem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. W czasie dotychczasowej pracy nauczyciela ukończył kilka studiów podyplomowych z zakresu programowania obrabiarek CNC, użytkowania obrabiarek oraz nadzorowania i organizacji procesów produkcji.

Kontakt:

tel.: 17 7885194 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700