Bibliotekoznawstwo

BIBLIOTEKOZNAWSTWO – KWALIFIKACYJNE

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r. rekrutacja trwa od 01 lutego do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Adresaci studiów:

 • Osoby, które ukończyły studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym chcące pracować w bibliotekach szkolnych lub pedagogicznych, a także do osób bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne;
 • Nauczyciele szkół chcący nabyć uprawnień do zawodu - nauczyciel bibliotekarz;
 • Osoby zajmujące stanowiska we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką.

Celem studiów podyplomowych jest:

 • przekazanie wiedzy dotyczącej właściwej organizacji i funkcjonowania różnych bibliotek, sprawnego wyszukiwania, selekcji i jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponad to poznanie metod pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji;
 • dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej. Od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym);
 • ukierunkowanie na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy oraz naukowy.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1560 zł

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
 5. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu
 6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700