Dydaktyka nauczania języka angielskiego

DYDAKTYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(DLA OSÓB CHCĄCYCH ZDOBYĆ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH OD IV DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ).

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku  2021 r.
Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

Adresaci studiów:

 • nauczyciele i osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach IV-VIII ),
 • lektorzy, a także absolwenci studiów filologicznych niezwiązani obecnie z edukacją, lecz zainteresowani rozwojem osobistym.

Celem studiów podyplomowych jest:

 • nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie języka angielskiego),
 • nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym,
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Podstawa prawna:

 • Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1.560 zł

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny rejestracja on-line.
 2. Wydrukuj i podpisz wygenerowane dokument.
 3. Do wygenerowanych dokumentów należy załączyć odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych).
 5. Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej - 200 zł (oryginał do wglądu).

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700