Neurologopedia

NEUROLOGOPEDIA

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.
rekrutacja trwa od 01 lutego do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Adresaci studiów:

 • absolwenci studiów drugiego stopnia z kwalifikacjami zawodowymi logopedy;
 • absolwenci studiów drugiego stopnia posiadający świadectwo ukończenia podyplomowych studiów z logopedii;

Celem studiów podyplomowych jest:

 •  zdobycie wiedzy i doświadczeń praktycznych, przydatnych w pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi.
 • poznanie metod i technik badań neurologopedycznych;
 • poznanie objawów językowych i niejęzykowych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, genetycznym;
 • poznanie technik terapii osób z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego;
 • nabycie umiejętności interpretacji badań specjalistycznych;
 • nabycie umiejętności współpracy z lekarzem (neurologiem, genetykiem, rehabilitantem) i rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej);

Czas trwania: 2 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 2 000 zł

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych
 4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zakresie kierunku studiów podyplomowych Neurologopedia

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700