ZP – 42/CKP/2021/MSNZ2

 

OGŁOSZENIE - O zamówieniu - pobierz > > >

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (W SKRÓCIE: SWZ) - pobierz > > >

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - pobierz > > >

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wstępnego - pobierz > > >

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług - pobierz > > >

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu personelu - pobierz > > >

Załącznik nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - pobierz > > >

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pobierz > > >

Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania - pobierz > > >

ODPOWIEDZI

KWOTA

Mielec, dnia 10.11.2021 r.

ZP – 42/CKP/2021/MSNZ2/U

Informacja z sesji otwarcia ofert

złożonych do godz. 10.00 w dniu 10 listopada 2021 r. i otwartych w tym samym dniu o godz. 11.00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na:

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu LINUX dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

 

Niniejszym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania informacje z sesji otwarcia ofert.

Do upływu terminu składania ofert zgodnie z postanowieniami SWZ

na skrzynkę E_PUAP Zamawiającego złożone zostały następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

Termin płatności

1.

Biegun Corporation Bartosz Biegun

Ul. Komuny Paryskiej 60/37

30-389 Kraków

73 031,23

20.05.2022

Nie dotyczy

1 dzień od doręczenia faktury

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700