ZP – 43/CKP/2021/MSNZ2

 SWZ

Załączniki

Ogłoszenie

Identyfikator postępowania

Pytania

KWOTA

 

Mielec, dnia 16.11.2021 r.

ZP – 43/CKP/2021/MSNZ2/U

Informacja z sesji otwarcia ofert

złożonych do godz. 10.00 w dniu 16 listopada 2021 r. i otwartych w tym samym dniu o godz. 11.00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na:

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu SQL dla nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizowanego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

 

Niniejszym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania informacje z sesji otwarcia ofert.

Do upływu terminu składania ofert zgodnie z postanowieniami SWZ

na skrzynkę E_PUAP Zamawiającego złożone zostały następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

Termin płatności

1.

FACH Sp. z o.o.

Ul. Ogrodowa 4, 34-400 Nowy Targ

8090,00

31.01.2022

Nie dotyczy

30 dni od doręczenia faktury

2

Świat Robotyki Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

7080,00

23.12.2021

Nie dotyczy

30 dni od doręczenia faktury

3

JOKER Geosystem Sp. z o.o.

 Ul. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk

14 000,00

31.01.2022

Nie dotyczy

60 dni od doręczenia faktury

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700