Zapytanie ofertowe ZP-46/CKP/2021/MSNZ2/D

 Instrukcja do udzielania zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Mielec 07.12.2021 r.

ZP-46/CKP/2021/MSNZ2/D

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podst. pkt. 14.1 Instrukcji udzielenia zamówienia na zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej kwot zobowiązujących do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w postępowaniu trybie zapytania ofertowego na: „Zakup materiałów szkoleniowych (materiałów piśmienniczych) dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najniższej ceny i za taką uznana została oferta złożoną przez Firmę Media Consulting Agency Irina Chicherina 50-515 Wrocław, ul. Ks. Czesława Klimasa 41D/27 za cenę: 3 231,36 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z najniższą ceną mieszczącą się w budżecie zadania, która uzyskała maksymalną liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą.

LP.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium Cena

Łączna liczba pkt

1.     

Media Consulting Agency Irina Chicherina

50-515 Wrocław

ul. Ks. Czesława Klimasa 41D/27

3 231,36 zł

100,00

100,00

Otrzymują:

  • 1 x Uczestnicy postępowania
  • 1 x Strona www
  • 1 x A/a

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700