„Charakterystyka ucznia w spektrum autyzmu i strategie radzenia sobie z jego trudnościami w szkole” - zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie, którego celem  będzie zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą na temat spektrum autyzmu w kontekście nauki szkolnej, a w tym:

- zdobycie umiejętności wstępnej diagnozy przez nauczyciela (rozpoznanie problemu);

- znajomość strategii wspierających rozwój ucznia w spektrum autyzmu.

W treściach kształcenia:

  1. Charakterystyka zaburzeń autystycznych.
  2. Jak rozpoznać ucznia w spektrum autyzmu.
  3. Procedura postępowania w przypadku rozpoznania.
  4. Strategie szkolne, wspierające funkcjonowanie dziecka w spektrum autyzmu.

Spotkanie poprowadzi dr Dorota Konieczna*

Konferencja, w której udział jest nieodpłatny,  odbędzie się on-line w aplikacji MS Teams 10 grudnia 2021 r. w godz. 17.00 - 19.00

Zgłoszenia elektroniczne ze strony CKPiDN zakładka Dla Nauczycieli/Szkolenia/Zapisy na szkolenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 7 grudnia br.

Po przesłaniu zgłoszenia wyślemy link do spotkania.

Serdecznie zapraszamy

* Dr Dorota Konieczna – językoznawca, logopeda, pedagog specjalny. Od 2008 r. prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju (zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, zespołami genetycznymi, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, dysleksją). Od 2011 r. pracowała jako logopeda i pedagog specjalny w przedszkolu terapeutycznym i punkcie wczesnej interwencji, działających przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tarnowie. We współpracy ze Stowarzyszeniem od kwietnia 2019 r. koordynuje projekt Wolontariat koleżeński „Mary i Max”, dedykowany młodzieży i dorosłym z zespołem Aspergera, którzy, z uwagi na swoje trudności, zagrożeni są wykluczeniem społecznym. W lipcu 2019 r. obroniła rozprawę doktorską, w której zaprezentowała wyniki badań, dotyczących komunikacji dorosłych osób z zespołem Aspergera. Od 2011 r. prowadzi zajęcia ze studentami w Tarnowskiej Szkole Wyższej oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Przeprowadziła liczne seminaria i warsztaty dla specjalistów różnych dyscyplin, dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych, w kraju i za granicą (Hanoi 2018, Ryga 2019).

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700