Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów nt. „Praktyczna realizacja podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej”.

 

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów nt. „Praktyczna realizacja przykładowych zadań przez skorzystanie z gry do nauki programowania ScottieGo!”.

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych 2-semestralnych dla 1 nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu na kierunku pn. „Informatyki dla nauczycieli” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

    

Zapytanie ofertowe na transport uczniów i nauczycieli na targi branżowe i warsztaty w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie” dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu „Obsługa światowego systemu dystrybucji i sprzedaży AMADEUS” dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie” dla nauczycieli CKPiDN

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu MS Project dla nauczycieli ZSB w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców” w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700