Dostawa i montaż garażu wolnostojącego.

Instrukcja do udzielania zamówienia w trybie zapytania ofertowego pobierz >>

Wybór oferty pobierz >>>

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu budowy i montażu instalacji fotowoltaicznych dla grupy 10 osób - nauczycieli Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

Kurs: Przygtowanie i sterowanie instalacją dla instalatora instalacji fotowoltaicznych

Dostawa książek na szkolenie

Instrukcja do wystawiania umów > umowy ofertowej - pobierz > > >

Inofmracja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pobierz > > >

Dostawa produktów do obsługi „przerw kawowych” dla uczestników szkoleń w projekcie „Świat zdalnej edukacji”.

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu lutowania ręcznego w technologii mieszanej dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

Przygotowanie i przeprowadzenie kursu lutowania ręcznego w technologii mieszanej dla grupy 10 osób (uczniów Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu)

Usługa cateringu dla uczestników konferencji, paneli dyskusyjnych podczas konferencji promujących szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

 

Dostawa CK PI technologii A3+ dla techniczno-komputerowego DN, dostarczanie do posadowienia grafiki komputerowej.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi szkolenie "Excel w logistyce" dla 12 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 69048170000000

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700