Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu: Dostawę wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część I) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja II

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu: Dostawa zestawu dydaktycznego z przedmiotu logistyka dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część II) realizowana w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja II

Dostawa zestawów dydaktyczno-szkoleniowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część IV) realizowaną w ramach projektu pn. Mielec stawia na zawodowców – edycja II

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu: Dostawę oprogramowania logistycznego pakietu edukacyjnego (licencja na 16 stanowisk) dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu (część III)

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia 4 szkoleń komputerowych  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców - edycja II”

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promujących szkolnictwo zawodowe, dla szkół objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży roboczej dla nauczycieli w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów "Obsługa programu Excel" dla pracowników firmy.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów szkoleniowych w ramach realizowanego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych (materiałów piśmienniczych) dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700