Usługa cateringu dla uczestników konferencji, paneli dyskusyjnych podczas konferencji promujących szkolnictwo zawodowe w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

 

Dostawa CK PI technologii A3+ dla techniczno-komputerowego DN, dostarczanie do posadowienia grafiki komputerowej.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi szkolenie "Excel w logistyce" dla 12 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 69048170000000

Ogłoszenie o zamówieniu usługi przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Nauka programowania w Pythonie” dla grupy 10 osób (uczniów ZST w Mielcu).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 69048170000000

Ogłoszenie o zamówieniu usługi przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Tworzenie aplikacji WEB” dla grupy 10 osób (uczniów ZST w Mielcu)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 69048170000000

Prowadzenie zajęć, konsultacji i przygotowanie materiałów szkoleniowych do realizacji przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez CKPiDN w Mielcu w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji.


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Dostawa materiałów eksploatacyjnych przygotowujących stanowisko pracy w ramach stażu dla uczniów i nauczycieli ze szkół objętych projektem „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instrukcja do zamówienia >>> do pobrania

Informacja z otwarcia ofert > > > do pobrania

Dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji uprawnień do przyznania dotacji edukacyjnych dla nauczyciela edukacji „Centrum Kształtowania Praktycznego i Edukacji w ramach Oświaty Rozwoju Edukacji „Wsparcie placówek przygotowania projektu i wiedzy pedagogicznej w zakresie realizacji przygotowania do przygotowania wykładów do edukacji w zakresie edukacji na odległość.

Instrukcja do zamówienia > > > do pobrania

Informacja z otwarcia ofert > > > do pobrania

Inofrmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty > > > do pobrania

 

 

Dostawa 77 kompletów odzieży roboczej dla uczniów i nauczycieli biorących udział w stażach organizowanych w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Do pobrania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej >>>

Informacja z otwarcia ofert >>>

INTRUKCJA >>>

 

Usługa przygotowania i dostarczenia materiałów promujących szkolnictwo zawodowe

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej >>>

Informacja z otwarcia ofert  17.05.2021 >>>

Instrukacja do pobrania >>>

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700