Doradcy metodyczni CKPiDN w Mielcu po spotkaniu z panem  Marcinem Michalikiem (polonistą, miłośnikiem wszystkiego, co kreatywne i nieszablonowe, wielkim fanem oceniania kształtującego, myślenia wizualnego i planu  daltońskiego) wyszli z inicjatywą utworzenia grupy nauczycielskiej zrzeszającej pedagogów wszystkich specjalności. Robocza nazwa grupy to: Opowiem Wam ...

 

Już 7 lutego 2023 r. zapraszamy nauczycieli polonistów ze szkół podstawowych na seminarium (on-line) dotyczące pracy z tekstami lirycznymi.

 

  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z oferty form doskonalenia, zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek metodyczny działający w strukturach Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

 

Warsztaty kierowane są dla nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców i wszystkich nauczycieli zainteresowanych organizacją krajoznawstwa i  turystyki w szkołach.

 

 

„Transformacja Cyfrowa Podkarpacia” - zaproszenie dla szkół na konferencję oraz do Projektu Pilotażowego

 

 

 

Czytaj więcej >>>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłasza nabór kandydatów na doradcę metodycznego dla nauczycieli podkarpackich szkół i placówek oświatowych w następujących przedmiotach/specjalnościach wraz z planowanym wymiarem etatu pracy oraz wskazaniem publicznej placówki  doskonalenia nauczycieli.

 

Czyta więcej>>>

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  w partnerstwie z  Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. Europark Mielec, Specjalną Strefa Ekonomiczna włączył się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku OTK odbył się w dniach 17-23 października br., i przebiegał pod hasłem: Złap za stery do swojej kariery

Jeżeli chcesz poznać podstawy pracy mózgu związane z zapamiętywaniem, jeżeli interesuje cię poznanie technik zapamiętywania oraz jak wykorzystać zdobyta wiedzę w pracy z uczniem, to przyjdź na nieodpłatne szkolenie w dniu 8 listopada o godzinie 16.00 w CKPiDN w Mielcu.

 

Serdecznie zapraszam nauczycieli uczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości na warsztaty on - line, które odbędą się 27 października 2022 r. o godz. 15.30.

  

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700