Zapraszamy na spotkanie on-line w aplikacji MS Teams, poświęcone zagadnieniu, który umożliwia radzenie sobie w trudnych rozmowach i sytuacjach dnia codziennego w pracy nauczyciela przedszkola: Samopomoc w trudnych sytuacjach emocjonalnych nauczycieli przedszkoli

 

Zapraszamy na spotkanie on-line w aplikacji MS Teams, poświęcone zagadnieniu, który umożliwi poznanie zasad i dostarczenie niezbędnej wiedzy do budowania poprawnych relacji interpersonalnych w przedszkolu i życiu osobistym

 

Doradca metodyczny z historii i WOS serdecznie zaprasza na seminarium on-line w aplikacji MS Teams, które poświęcone będzie ważnemu, szczególnie obecnie podczas nauczania zdalnego zagadnieniu, jakim są metody nauczania

 

Trwający w polskiej szkole od kilku miesięcy okres zdalnego nauczania w związku z pandemią koronawirusa jest trudnym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Z jakimi ograniczeniami spotyka się nauczyciel realizując tę formę edukacji?  Czy ma poczucie wpływu na sytuację nauczania? Czy może na kogoś liczyć borykając się z wyzwaniami nauczania on-line?

 

Zapraszamy na spotkanie on-line w aplikacji MS Teams, poświęcone zagadnieniu, które podczas prowadzenia nauczania zdalnego, nabiera szczególnego znaczenia: Stres w pracy – bodziec do działania, czy bariera?  

  

Na prośbę nauczycieli powtarzamy szkolenie on-line w aplikacji  MS Teams : „Nowe wyzwanie dla nauczycieli i uczniów – zdalne nauczanie”, które poświęcone będzie ważnemu obecnie zagadnieniu, jakim jest kształcenie na odległość.

 

 

Zapraszamy na warsztaty metodyczne on-line w aplikacji MS Teams, które poświęcone będą opracowaniu, tworzeniu zestawów ćwiczeń i zasobów do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w formie on-line.

 

 

Zapraszamy na spotkanie on-line w aplikacji MS Teams, które poświęcone będzie następującemu zagadnieniu: Jak zinterpretować poemat Czesława Miłosza Orfeusz i Eurydyka?  Jeżeli przygotowujesz uczniów do konkursu kuratoryjnego z języka polskiego, to warto wziąć udział w webinarium poświęconemu jednemu z utworów będących lekturą konkursową.

 

Jeśli interesuje Panią /Pana temat tworzenia programów autorskich, zapraszamy  na webinarium on-line pt. : Kreatywny nauczyciel, twórcą programu autorskiego

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700